Activiteiten 2018

Stichting 21 maart Gouda organiseert in samenwerking met Stichting Roze Zaterdag 2018 Gouda op donderdag 12 april 2018 in Arti Legi, Markt 27 te Gouda een bijeenkomst met de titel:

Diversiteit als meerwaarde?

Natuurlijk heeft diversiteit een meerwaarde, maar hoe brengen we die meerwaarde meer tot uiting? Groepen leven nu nog veel langs elkaar heen, en het lijkt wel alsof dat steeds erger wordt. Hoe kunnen we uitsluiting tegengaan en participatie door iedereen mogelijk maken?

Drie sprekers gaan in op dit thema vanuit hun eigen invalshoek.

Souad Boumedien

Ambassadeur van Pride Amsterdam, voorvechtster van gelijke rechten voor LHBTI-ers en genomineerd als Amsterdammer van het jaar.

Jan Troost

Directeur van Inclusie Verenigt en sinds 1972 actief in de belangenbehartiging van mensen met een handicap.

Marion Suijker

Directeur vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden, voormalig wethouder in Gouda en ereambassadeur van Stichting 21 maart Gouda.

Programma:

19.30  Inloop

20.00  Welkomstwoord door Nettie de Bruijne

20.05  Filmpje uit Denemarken over hokjesdenken

20.10  Sprekers Souad Boumedien, Jan Troost en Marion Suijker

20.55  Pauze

21.10  Gedachtewisseling met aanwezigen onder leiding van Marianka Peters, journalist en ambassadeur van Stichting 21 maart Gouda

21.45  Twee gedichten door Klara Smeets, voormalig stadsdichter en ambassadeur van Stichting 21 maart Gouda

21.50  Afsluiting

Het is noodzakelijk om u aan te melden via voorzitter@stichting21maart.nl