Activiteiten 2017

5e Goudse Rede voor verdraagzaamheid

Stichting 21 maart Gouda organiseert op dinsdag 19 december 2017 in Arti Legi, Markt 27 te Gouda de 5e Goudse Rede voor Verdraagzaamheid.

De rede zal worden uitgesproken door Ewoud Butter en heeft als titel:

Vluchteling, vreemdeling, verdraagzaamheid

Terwijl de samenleving sterk geïndividualiseerd is, zijn we het integratiedebat (en ook het vluchtelingendebat) volgens Ewoud Butter steeds meer gaan zien in de context van een Clash of Civilizations. Het debat is volgens- mede daardoor- sterk geculturaliseerd en heeft het ‘wij-zij’ denken en daarmee de onverdraagzaamheid versterkt. Ewoud Butter zal stelling nemen tegen het groepsdenken en een ode brengen aan de twijfel.

Ewoud Butter is politicoloog en werkt als zelfstandig onderzoeker, beleidsadviseur, en schrijver. Sinds 1990 doet hij onderzoek en schrijft hij over integratievraagstukken. Hij is verder oprichter en hoofdredacteur van het weblog Republiek Allochtonië, en kreeg daarvoor in 2016 de Clara Meijer-Wichmann Penning 2016. Daarnaast is hij mede initiatiefnemer van de sites polderislam.nl en stellingchecker.nl

Programma:

18.00 Inloop
18.30 Buffet
20.00 Welkomstwoord door Nettie de Bruijne
20.05 Toelichting over de tentoonstelling “Vluchten naar Gouda”in het Verzetsmuseum door Han Tammer
20.10 Vluchtelingenwerk Gouda over hun werk in Gouda door Marianne Weenink
20.15 5e Goudse Rede voor Verdraagzaamheid door Ewoud Butter
20.45 Pauze
21.05 Gedachtewisseling met aanwezigen
21.45 Gedicht door Ruud Broekhuizen
21.50 Afsluiting 

U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en mee te praten. Het is noodzakelijk om u aan te melden, zowel voor het buffet als voor de lezing, via voorzitter@stichting21maart.nl